Isı Yalıtımı Yasal Zorunluluktur

 Isı Yalıtımı Yasal Zorunluluktur

 Isı yalıtımı ( mantolama) ısı yalıtım levhalarının kullanılarak yapıldığı, hem ısı hem de su yalıtımı sağlayan, dekoratif dış cephe kaplaması uygulamasıdır.  
 
Kış ayında soğuklardan korunmak için kömür, doğalgaz gibi yakıtları kullanarak yapımızı ısıtmaya, yaz ayında da klima gibi cihazları kullanarak serinlemeye çalışırız. Isı yalıtımı sayesinde kış ve yaz aylarında harcanan enerjiyi azaltarak daha konforlu ortam yaratılır. 
 
Isı yalıtımının sağlığımıza olan olumlu yönlerinden dolayı artık birçok yapı tarafından tercih edilmektedir. Bu bakımdan da yasal yükümlülükleri de beraberinde getirmiştir. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine göre  1 Ocak 2011'tarihi itibari ile 50 m² üzeri inşaat alanına sahip tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkarılması zorunlu hale gelmiştir. Enerji Kimlik Belgesinin çıkartılmaması da yeni pek çok yaptırım ve maddi külfeti beraberinde getirerek, ısı yalıtımını zorunlu hale getirmiştir.
 
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Madde 7 F/1/d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre hazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlenir. Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Belgede bulundurulması gereken diğer bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil olmak üzere uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.
 
Yeni yapılan binalara Enerji kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için binanın Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre sahip olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını karşılayabilecek şekilde inşa edilmiş olması gerekmektedir. Yeni inşa edilen binaların enerji sınıfının azami C olması gerekmektedir. Aksi halde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenemeyeceği gibi yapı kullanım izni de alınamayacaktır.
 
Türkiye'de yeni yapılan binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkartmak 1 Ocak 2011 tarihi itibari ile zorunlu hale getirilmesine karşın mevcut binalara Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları için 2017 yılına kadar süre tanınmıştır. Ülkemizde çok çeşitli enerji kaynakları kullanıldığı için sağlığımızı ve yaşama alanımızı olumsuz yönden de etkilemektedir. Isı Yaltımının  faydaları düşünülünce 2017 yılından sonra yalıtımsız bina kalmaması gerekmektedir.